• LS03-A三槽

  • 碗底清洗耗水量:轻柔洗7L、标...

  • 果蔬清洗耗水量:低水位20L、...

  • 果蔬槽清洗耗水量:轻柔洗、标准...

  • 正常水压:0.03MPa-1M...

 • LS03-A双槽

  • 碗底清洗耗水量:轻柔洗6L、标...

  • 果蔬清洗耗水量:低水位15L、...

  • 果蔬槽清洗耗水量:轻柔洗、标准...

  • 正常水压:0.02MPa-1M...